Komitet Naukowy

  • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak

  • dr hab. inż. Andrzej Leski

  • prof. dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz

  • prof. dr hab. inż. Grzegorz Socha

  • prof. dr hab. inż. Witold Wiśniowski