Program

Czwartek, 12 stycznia 2017

08:30-09:00Rejestracja
09:00-10:30Powitanie uczestników konferencji
Kwalifikacja próbek do porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badań zmęczeniowych, Wojciech Manaj - Instytut Lotnictwa
Naprężenia szczątkowe w próbkach do badań zmęczeniowych, Wojciech
Manaj, Elżbieta Gadalińska, Andrzej Michałowski - Instytut Lotnictwa
Obserwacja zjawiska zniszczenia w stali dwufazowej z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego, Elżbieta Gadalińska - Instytut Lotnictwa
10:30 – 11:00Przerwa
11:00 – 13:00SESJA MTS – Michał Jabłoński (ELHYS)
- Metodyka badań dużych struktur lotniczych. Iron Bird i badanie helikopterów.
- Badanie materiałów kompozytowych.
- Optyczne metody badawcze w przemyśle lotniczym. DIC, ESPI, Shearography.
13:00 – 13:45Lunch
13:45 – 15:45Effect of Surface Preparation on Mechanical Behavior of Adhesive Joints, Piotr Broda, Magdalena Reymer, Piotr Synaszko - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Pomiary odkształceń w trakcie procesu nitowania dla różnych typów nitów, Wojciech Wronicz - Instytut Lotnictwa
Zastosowanie tomografii komputerowej do pomiaru ekspansji trzonu nitu, Wojciech Wronicz - Instytut Lotnictwa
Transfer Impedance Approach to Damage Detection and Localization Based on Rapid Algorithm, Michał Dziendzikowski, Artur Kurnyta, Krzysztof Dragan - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Modeling the Structure and its Effect on the Fatigue Damage of the Aircraft, Michał Sałaciński, Piotr Synaszko, Piotr Samoraj - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Project of Hightemperature Composite Molds Made from Prepreg Materials using Autoclave Method, Piotr Samoraj, Michał Sałaciński - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Piątek, 13 stycznia 2017

09:30 – 11:30Koncepcja stanowiska do badań zmęczeniowych odwzorowującego stochastyczny charakter obciążenia oraz dynamikę jego przyrostów, Dominik Głowacki, Karol Suprynowicz, Michał Wielbut, Mirosław Rodzewicz – Politechnika Warszawska
Organiczny kompozyt przewodzący jako alternatywa dla współczesnych rozwiązań w ochronie odgromowej struktur lotniczych, Andrzej Katunin, Politechnika Śląska
Zastosowanie metod analizy obrazu w badaniach ultradźwiękowych kompozytowych struktur lotniczych, Angelika Wronkowicz - Politechnika Śląska, Krzysztof Dragan - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Badania wpływu parametrów technologicznych procesu zgrzewania tarciowego na trwałość zmęczeniową Leszek Pieróg, Łukasz Kulpa, Jacek Andres - PZL Mielec
Wpływ zmęczeniowej degradacji struktury czaszy na osiągi systemów spadochronowych, Krzysztof Szafran - Instytut Lotnictwa, Ireneusz Kramarski – HORNET sp. z o. o.
Statystyczna specyfika akumulacji zmęczeniowych mikropęknięć, Krzysztof Szafran - Instytut Lotnictwa, Nikolaj Dalas – National Aviation University, Kijów
11:30 – 12:00Przerwa
12:00 – 13:30Przygotowanie pełnoskalowej próby zmęczeniowej statecznika pionowego samolotu MIG-29 z naprawami struktur kompozytowych, Piotr Synaszko, Michał Sałaciński, Michał Dziendzikowski, Krzysztof Dragan, Andrzej Leski – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Predictive Models For Transient Loads of Vertical Stabilizer of an Aircraft Using Canonical Correlation Analysis, Michał Dziendzikowski, Andrzej Leski, Krzysztof Dragan, Michał Sałaciński, Piotr Synaszko, Wojciech Zieliński, Marta Woch, Łukasz Obrycki, Michał Stefaniuk, Piotr Reymer - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Introduction of an Individual Aircraft Tracking Program for Polish Su-22, Piotr Reymer, Marcin Kurdelski, Andrzej Leski, Andrzej Leśniczak - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
OLM System Implementation as a Part of Su-22UM3K Life Extention Program, Artur Kurnyta, Wojciech Zieliński, Andrzej Leśniczak, Piotr Reymer - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Application of XFEM Method for Non-trivial Crack Growth in the PZL 130 TC-II, Krzysztof Jankowski, Piotr Reymer, Michał Stefaniuk, Marcin Kurdelski - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Wpływ uszkodzenia wygrzewanego Inconelu 718 na jego twardość mierzoną metodą Vickersa, Maciej Malicki, Elżbieta Gadalińska - Instytut Lotnictwa
Kryterium zniszczenia materiałów ciągliwych z uwzględnieniem lokalizacji odkształcenia, Bartosz Madejski, Grzegorz Socha - Instytut Lotnictwa
14:00 – 14:45Lunch

Szczegółowy program konferencji będzie aktualizowany w miarę napływu zgłoszeń.