Ważne daty

  • Przesłanie abstraktu – 16 grudnia 2016
  • Płatność za udział – 16 grudnia 2016
  • Konferencja – 12 -13 stycznia 2017