Opłaty

Opłatę za udział w konferencji w wysokości 300 zł + VAT należy wnieść na konto Instytutu Lotnictwa nr 90 1240 6247 1111 0000 4977 2760 w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku z obowiązkowym dopiskiem: FATIGUE 11.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji;

  • materiały konferencyjne;

  • przerwy kawowe;

  • wieczorny obiad konferencyjny.

Przejazd i zakwaterowanie na koszt własny uczestników.