Program

Czwartek, 11 stycznia 2018

8:30-8:50Rejestracja
8:50-9:00Rozpoczęcie Konferencji
Sesja I
9:00-9:15Identyfikacja delaminacji w belkach kompozytowych z wykorzystaniem algorytmu identyfikacji uszkodzeń bazującym na wymiarze fraktalnym.
Andrzej Katunin, Michał Zuba
9:15-9:30Ocena nieniszcząca kompozytowych struktur lotniczych w oparciu o badania ultradźwiękowe oraz analizę obrazu.
Angelika Wronkowicz, Krzysztof Dragan
9:30-9:45Ocena przydatności tensometrycznej metody pomiaru odkształceń w badaniach zmęczeniowych lotniczych konstrukcji kompozytowych
Piotr Leszczyński
9:45-10:00Przerwa
Sesja II
10:00-10:30Vibrations in Rotating Machinery.
Lukasz Pieniak
10:30-10:45Design of a crack propagation sensor based on parallel RLC band-pass filter.
Kamil Kowalczyk, Michal Dziendzikowski, Artur Kurnyta, Patryk Niedbala, Krzysztof Dragan
10:45-11:00Landing loads definition and classification for the Polish Su-22 aircrafts based on the Operation Loads Monitoring
Piotr Reymer, Michał Dziendzikowski, Wojciech Zieliński, Artur Kurnyta
11:00-11:30Przerwa
Sesja III
11:30-12:10Zastosowanie technik Multicamera DIC oraz Shearography (NDT) w badaniach lotniczych
Tomasz Rusin
12:10-12:50Aerospace Structural Testing Safety – A discussion about Test Article & Operator Safety as well as CE regulations.
Jonas Bjuhr
12:50-13:30Virtual testing, model assisted testing and hybrid simulation in Aerospace Structural Testing.
Gerd Nieswand
13:30-14:30Lunch
Sesja IV
14:30-14:45Wykorzystanie badań dylatometrycznych do walidacji stabilności termicznej materiałów kompozytowych stosowanych w Composite Patch Bonded Repair.
Michał Sałaciński, Anna Krupińska, Andrzej Panas, Andrzej Leski
14:45-15:00Zastosowanie holografii akustycznej do lokalizacji uszkodzeń struktury statecznika pionowego w trakcie trwania próby zmęczeniowej.
Andrzej Leski, Michał Szmidt, Piotr Synaszko
15:00-15:15Vibrothermographic non-destructive testing of polymeric composite structures using self-heating effect.
Andrzej Katunin, Dominik Wachla
15:15-15:30Zmęczenie kompozytów polimerowych podczas występowania efektu samorozgrzania w warunkach chłodzenia.
Dominik Wachla, Andrzej Katunin
15:30-16:00Przerwa
Sesja V
16:00-16:15Stress measurements in two-phases materials subjected to the plastic deformation. Elżbieta Gadalińska
16:15-16:30Projekt oraz technologia napraw metalowych łopat wirnika nośnego śmigłowców z rodziny Mi. Michał Sałaciński, Piotr Broda, Piotr Samoraj
16:30-16:45Badania nieniszczące kompozytowego pakietu naprawczego belki ogonowej śmigłowca Mi – 8, Adam Rdzanek Łukasz Kornas Paweł Orzechowski
19:00Uroczysta kolacja (Hotel Witkowski)

Piątek, 12 stycznia 2018

8:30-9:00Spotkanie Komitetu Naukowego Konferencji
Sesja VI
9:00-9:15Energy absorbing properties analysis of layers structure of titanium alloy Ti6A14V during dynamic impact perforation test.
Cezary Kostrzewski, Dominik Głowacki, Wojciech Moćko, Michał Marczak
9:15-9:30Propagacja rozwarstwień w skleinach powłok z kompozytów CFRP/GFRP poddanych cyklicznemu zginaniu.
Yuliia Terebus, Dominik Głowacki, Mirosław Rodzewicz
9:30-9:45Design and strength analysis of curved-root concept for compressor blade in gas turbine.
Wojciech Wdowiński, Elżbieta Szymczyk, Jerzy Jachimowicz, Grzegorz Moneta
9:45-10:00Przerwa
Sesja VIII
11:30-11:45Enhancement of damage detectability in aircraft structures using fusion of NDT results.
Marcin Zapłotny, Andrzej Katunin, Krzysztof Dragan
11:45-12:15Novel electromagnetic techniques of steel state assessment.
Boleslaw Augustyniak
12:15-12:30Przerwa
12:30-12:45Badania zmęczeniowe połączeń zgrzewanych tarciowo z przemieszaniem (metodą FSW)
Dominik Głowacki, Karol Suprynowicz, Michał Wielbut
12:45-13:00Study of possibilities replacing the aluminum spar with the composite spar illustrated with a case of agricultural aircraft.
Mateusz Fałek, Jerzy Jachimowicz, Elżbieta Szymczyk
13:15-13:30Walidacja i weryfikacja eksperymentalna symulacji MES procesu nitowania.
Wojciech Wronicz
13:30Zakończenie konferencji + Lunch

Szczegółowy program konferencji będzie aktualizowany w miarę napływu zgłoszeń.