Ważne daty

  • Przesłanie streszczeń – 15 grudnia 2017
  • Płatność za udział – 15 grudnia 2017
  • Konferencja – 11-12 stycznia 2018