Komitet Naukowy

  • prof. dr hab. inż. Maciej BOSSAK
  • dr hab. inż. Krzysztof DRAGAN
  • prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej KATUNIN
  • prof. dr hab. inż. Jerzy KOZAK
  • dr hab. inż. Andrzej LESKI
  • prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław RODZEWICZ
  • prof. nzw. dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ
  • prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz SOCHA
  • prof. nzw. dr hab. inż. Witold WIŚNIOWSKI