O Konferencji

12. Konferencja „Zmęczenie konstrukcji lotniczych”
Warszawa, 10-11 stycznia 2019 r.

Organizatorem Konferencji jest Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji Instytutu Lotnictwa.

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie zagadnienia związane ze zmęczeniem materiałów i struktur lotniczych, w szczególności:

  • próby zmęczeniowe rzeczywistych struktur (Full Scale Fatigue Tests);

  • zmęczenie materiałów lotniczych;

  • nowe materiały i typy struktur;

  • przedłużanie trwałości i zarządzanie flotą;

  • monitorowanie stanu struktur (Structural Health Monitoring);

  • mechanika pękania i metody prognozowania trwałości zmęczeniowej;

  • badania nieniszczące (NDT);

  • przepisy lotnicze dotyczące trwałości zmęczeniowej.

Pełne teksty artykułów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane po konferencji w czasopiśmie naukowym „Fatigue of Aircraft Structures” (8 pkt.).

Streszczenia prac przeznaczonych do prezentacji (max. 400 słów, MS Word) należy przesłać na adres: antoni.niepokolczycki(at)ilot.edu.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2018 roku.

Organizator Konferencji

Instytut Lotnictwa – Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

Antoni Niepokólczycki
e-mail: antoni.niepokolczycki(at)ilot.edu.pl