Program

  Pobierz aktualny program

Czwartek, 10 stycznia 2019

GodzinaTematAutorzy
8:30Rejestracja
9:00-9:20Rozpoczęcie KonferencjiPaweł Stężycki
Antoni Niepokólczycki
INSTYTUT LOTNICTWA, WARSZAWA
Sesja I
9:20Enhancement of Damage Detectability in Self-Heating based Vibrothermography and a Dedicated ToolboxAndrzej Katunin, Dominik Wachla, Angelika Wronkowicz-Katunin
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, GLIWICE
9:40Trwałość zmęczeniowa linek układów sterowania lotem statków powietrznychMariusz Kubryn, Henryk Gruszecki, Leszek Pieróg, Janusz Pietruszka
PZL MIELEC
Józef Brzęczek
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
10:00Diffraction Investigation of Hardening Mechanism and Evolution of Phase Stresses during Plastic Deformation and Annealing of AlSiC CompositeElżbieta Gadalińska
INSTYTUT LOTNICTWA, WARSZAWA
10:20Definitionand Validation of the Finite Element Model of the Modified Hornet Aircraft StructurePiotr Reymer, Wojciech Zieliński, Rafał Wrąbel, Artur Kurnyta, Marcin Kurdelski, Michał Dziendzikowski. Krzysztof Dragan
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, WARSZAWA
10:40-11:00Przerwa
Sesja II
11:00Leap Engine Fan Blade Testing Jonas Bjuhr
MTS, BERLIN
11:40MTS’ Long History Supporting the Aerospace IndustryJonas Bjuhr
MTS, BERLIN
12:20Nowe możliwości badawcze systemów cyfrowej korelacji obrazuTomasz Rusin
DANTEC, GLIWICE
13:00-13:40LUNCH
Sesja III
13:40Rekonstrukcja uszkodzenia udarowego w strukturach kompozytowych na podstawie wyników badań ultradźwiękowychAngelika Wronkowicz-Katunin
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, GLIWICE
Krzysztof Dragan
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, WARSZAWA
14:00Influence of Fatigue Load Level and Hole Diameter on Laminate Structure LifeMałgorzata Zalewska
INSTYTUT LOTNICTWA, WARSZAWA
14:20Projekt układów monitorowania pęknięć zmęczeniowych bazujących na tensometrycznych drabinkach pomiarowychMichał Dziendzikowski, Artur Kurnyta, Patryk Niedbała, Krzysztof Dragan
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, WARSZAWA
15:00Zwiedzanie wybranych laboratoriów Instytutu Lotnictwa
18:00Uroczysta kolacja (Hotel Witkowski)

Piątek, 11 stycznia 2019

Sesja IV
9:00Strain-Controlled Fatigue Testing of Additive Layer Manufactured Titanium Alloy Ti-6Al-4V by Electron Beam Powder Bed FusionRob Plaskitt
HBM Prenscia
UK
9:40Badania wpływu obciążeń eksploatacyjnych w głównych fazach misji fotogrametrycznej samolotu bezzałogowego na jego trwałość w aspekcie zmęczenia krytycznego elementu konstrukcjiMirosław Rodzewicz
Dominik Głowacki
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
10:10Korozja występująca w strukturach statków powietrznych a ich eksploatacjaMagdalena Czaban
INSTYTUT LOTNICTWA, WARSZAWA
10:25Koncepcja badania korozyjności mikroklimatu zamkniętych przestrzeni płatowca w aspekcie eksploatacji statku powietrznego według jego stanu Patryk Ciężak, Piotr Synaszko
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, WARSZAWA
10:40-11:00 Przerwa
Sesja V
11:00Dobór metod badań nieniszczących dla kompozytowego elementu o złożonej geometriiRafał Luziński, Piotr Synaszko, Adam Rdzanek,
Krzysztof Dragan
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, WARSZAWA
11:20Dobór metod badań nieniszczących do struktur kompozytowych samolotówAdam Rdzanek, Rafał Luziński, Piotr Synaszko
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
WARSZAWA
11:40Ultradźwiękowe badania struktur kompozytowych – problematyka oceny uszkodzeniaJarosław Ziemkiewicz, Michał DziendzikowskI, Piotr Synaszko, Krzysztof Dragan
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, WARSZAWA
12:20Evaluation of landing fatigue equivalents based on operational loads monitoring system indicationsMichał Dziendzikowski, Andrzej Leśniczak, Wojciech Zieliński, Artur Kurnyta, Piotr Reymer, Marcin Kurdelski, Krzysztof Dragan
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, WARSZAWA
13:30Zakończenie konferencji + Lunch