Ważne daty

  • Przesłanie streszczeń – 15 grudnia 2018
  • Płatność za udział – 15 grudnia 2018
  • Konferencja – 10-11 stycznia 2019