Programme14 January 2016

   
09:30-10:00
  Registration
     
10:00-11:30
  Welcome

Definition of the Load Spectrum for Su-22F fighter - Bomber Full Scale Fatigue Test, Piotr Reymer, ITWL

Composite Aerospace Structure Monitoring with the Use of Integrated Sensors, Krzysztof Dragan, ITWL

Badania porównawcze charakterystyk częstotliwościowych czujników PZT; montaż powierzchniowy a zatopienie w strukturę kompozytową, Artur Kurnyta, ITWL
     
11:30-12:00
  Break
     
12:00-13:30
  Kontynuacja badań zmęczeniowych samolotu PZL M28 05, Leszek Pieróg, Henryk Gruszecki, Łukasz Kulpa, Janusz Pietruszka, PZL-MIELEC

Predictive Models for Transient Loads of Vertical Stabilizer of an Aircraft Using Canonical Correlation Analysis, Michał Dziendzikowski, ITWL

Cykl badań nieniszczących podczas pełnoskalowej próby zmęczeniowej samolotu Su-22UM3K, Łukasz Kornas, ITWL

Koncepcja modernizacji celu powietrznego Szerszeń, Piotr Samoraj, ITWL
     
13:30-14:15   
  Lunch
     
14:15-15:30   
  Projekt kompozytowego interfejsu zamontowania belki ogonowej śmigłowca Mi-8 na stanowisku do badań zmęczeniowych, Piotr Synaszko, ITWL

Projekt i budowa statecznika poziomego śmigłowca rodziny Mi-8/14/17, Patryk Kruszewski, ITWL

Opracowanie metody badań zmęczeniowych wirnika wentylatora zespołu napędowego samolotu MOSUPS, Dawid Kępka, Dominik Głowacki, Mirosław Rodzewicz, Politechnika Warszawska
     

15 January 2016

   
10:00-11:30
  Investigationing to Load Spectrum of the UAV During Antarctic Photogrammetric Mission, Mirosław Rodzewicz, Dominik Głowacki, Politechnika Warszawska

Wpływ uszkodzenia Inconelu 718 na jego twardość mierzoną metodą Vickersa, Maciej Malicki, Instytut Lotnictwa

Proces wdrażania operatorów do prowadzenia prób mechanicznych, Bartosz Madejski, Instytut Lotnictwa

Use of CharpyImpact Testing for Evaluation Crack Arrested Parameter Alloy Steel, Maciej Malicki, Wojciech Manaj, Instytut Lotnictwa
     
11:30-12:00
  Break
     
12:00-13:30
  Zastosowanie anizotropii akustycznej do oceny stopnia uszkodzenia materiału, Józef Krysztofik, Wojciech Manaj, Grzegorz Socha, Instytut Lotnictwa

Pomiary dyfrakcyjne i modelowanie zakresu elastoplastycznego kompozytu AlSiC, Elżbieta Gadalińska, Instytut Lotnictwa

Porównanie naprężeń własnych przy nitowania metodą NACA i klasyczną, Wojciech Wronicz, Instytut Lotnictwa
     
13:30-14:15
Lunch
   
14:15-15:30
Non-linear Accumulation of Fatigue Damages, Marek Dębski, Daniel Dębski, Politechnika Warszawska

Wpływ właściwości materiału na możliwość określenia Kic, Sławomir Czarnewicz, Instytut Lotnictwa

Preparatyka Próbek Stosowanych W Badaniach Zmęczeniowych Materiałów Lotniczych, Wojciech Manaj, Andrzej Michałowski, Wojciech Wronicz, Instytut Lotnictwa